Göyün yeddinci qatından mӧhtәşәm Myanmar mənzərələri


 

İngiltәrәli fotoqraf Dimitar Karanikalov dünaynın әn dindar Buddist ӧlkәlәrindәn biri sayılan Myanmar şәhәrindә buddist ibadәtgahların әn gӧzәl gӧrünüşünü lentə alıb. Bu maraqlı şәkillәrin bir hissәsi təyyarə vasitәsi ilә, bәzilәri isә hava balonunda tur zamanı ҫәkilmişdir.

Began, YangonMandalay düzәnliklәrindә yerlәşәn bu mənzərə mӧhtәşәmliyi ilә seҫilәn ibadәtgahlar Asiyanın әn zәngin arxeoloji obyektlәrindәn sayılır vә Myanmar mәdәniyyəti üçün әhәmiyyәt daşıyır.
 

Hazırladı: Ülkər Kazımova
 
 
Şərhlər

Menyu