Uşaq təxəyyülündən yaranan oyuncaqlar

Uşaqların geniş təsvir qabiliyyəti hamı üçün adi olan, lakin vərdiş etdiklərimizi fərqli görməyə imkan verir. Fantaziyaları sayəsində cazibəsiz obyektlər ecazkar nağıl qəhrəmanlarına çevrilir. Böyüklərin görə bilmədiyi  və təsəvvür etmədikləri forma və rənglərlə zəngin elementlər formalaşır.

Uşaqlarının quruculuq qabiliyyətinə heyran olan valideynlər qeyri-adi üsul ilə övladlarının əməyini “materiallaşdırmağa” çalışırlar. Və beləliklə, uşaq təxəyyülünün məhsulu olan koloritli rəsmlərin əsasında yumşaq oyuncaqlar meydana gəlir..
 
Hazırladı: Səltənət Zülfüqarova
 
 
t2

t1

k11

k10

k9

k4

k5

k6

k7

k8

k3

k2

k1

k0

Şərhlər

Menyu